Καλάθι

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων παραγγελιών σας στο piliethnicfoods.gr.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς να παρέχετε κανένα προσωπικό στοιχείο στο piliethnicfoods.gr, για να πραγματοποιήσετε όμως μία Αίτηση Παραγγελίας θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη και να μας παραχωρήσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως προβλέπεται από τον νόμο 3471/2006. Αυτά τα στοιχεία είναι μια ενεργή διεύθυνση email, το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία της εταιρίας σας και μια διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή παράδοση της παραγγελίας σας και την ενημέρωσή σας για νέα και ανακοινώσεις του piliethnicfoods.gr.

Το piliethnicfoods.gr δεσμεύεται πως δεν θα παραχωρήσει, πωλήσει ή μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχετε εσείς και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του piliethnicfoods.gr, πρόσβαση στον μυστικό κωδικό χρήστη έχετε μόνον εσείς και κανείς άλλος. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του piliethnicfoods.gr – και μόνο αυτό – ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για λόγους που αφορούν την επίλυση των όποιων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια χρήσης του piliethnicfoods.gr.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας παραχωρείτε είναι κρυφά και φυλάσσονται χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας του piliethnicfoods.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος εγγράφου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου Ν. 3471/2006 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 131/2003 (http://www.greekecommerce.gr/gr/file-download/proedriko_diatagma_131_2003). Το παρόν έγγραφο διατυπώνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το piliethnicfoods.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπεται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του piliethnicfoods.gr.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σύμφωνα με το Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων έχετε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω δικαιώματα:

Διαφάνειας και Ρυθμίσεων, να σας παρέχεται δηλαδή διαφανής και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο προστασίας του κανονισμού, το ρυθμιστικό του περιεχόμενο και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτόν.

Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν κλπ.

Διόρθωσης και Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς ή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς,

Περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε ή εάν δε θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας.

Ενημέρωση Διόρθωσης ή Διαγραφής, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας εμνημερώσουμε σχετικά με τους αποδέκτες των δεδομένων που υπέστησαν διόρθωση ή για τα οποία ζητήθηκε η διαγραφή τους.

Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

Εναντίωσης και Αρνησης Αυτοποιημένης Ατομικής Ληψης Αποφάσεων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μην συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς. Μπορείτε ακόμα να αρνηθείτε απόφαση που βασίστικε αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένο μέσο καθώς και να αρνηθείτε την αυτοματοποιημένη δημιουργία προφίλ.
Περιορισμοί

Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.

Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας.Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Pili Ethnic Foods A.E. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@piliethnicfoods.gr ή καλέστε στο τηλέφωνο +30 2810 370577.